Versturen
Arbeidsdeskundig Onderzoek
Aanvraagformulier voor werkgever via de website die gelijk dient als offerte.

Algemene informatie & offerte


Arbeidsdeskundig onderzoek
Indien uw werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt is en er twijfel is over de mogelijkheden voor terugkeer in het eigen werk dan is het verstandig een arbeidsdeskundige in te schakelen. Uiterlijk voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid dient er een arbeidsdeskundig onderzoek plaats te vinden.
De arbeidsdeskundige wint informatie in bij de arts, bij u als de werkgever en bij de werknemer. Op basis van deze informatie geeft de arbeidsdeskundige een advies.


Waarom kiest u Inverzo voor een arbeidsdeskundig onderzoek?
Inverzo werkt met een all-in tarief. Voor u als werkgever geen verrassingen naderhand. Wij werken landelijk; ons onderzoek vindt altijd plaats op de werkplek van de betrokken medewerker.
Wij nemen ruimschoots de tijd voor u en uw medewerker en leveren altijd een rapport aan met concrete conclusies en adviezen.

Let op: Alle velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam*
Straat + huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Geslacht*
Roepnaam
Voorletter(s)*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Functie*
Telefoon*
Email*

Hoe werkt het?
 
De gesprekken vinden aansluitend na elkaar plaats, op locatie van de werkgever. Bij het onderzoek weegt de arbeidsdeskundige de belastbaarheid van de werknemer (aan de hand van de gegevens van de (arts) en de belasting in de functie. Aan de hand van deze weging en de wetgeving rond re-integratie zal de arbeidsdeskundige vervolgens adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van werknemer in:
• Eigen werk;
• Aangepast eigen werk;
• Ander werk bij de eigen werkgever;
• Ander werk bij een andere werkgever.

Globaal zal het arbeidsdeskundig onderzoek als volgt verlopen:
• Een gesprek met de werkgever ± 30-60 minuten (inclusief werkplekbezoek);
• Een gesprek met de werknemer, ± 60 minuten;
• Een gezamenlijk gesprek, 10-60 minuten.

De werknemer mag iemand meenemen naar de gesprekken. Het verzoek aan de werkgever is om een privé ruimte beschikbaar te stellen voor het voeren van de verschillende gesprekken.  


Aanvraag arbeidsdeskundig onderzoek

Als u een arbeidsdeskundig onderzoek wilt inzetten dan zal:
• Kunt u onderaan deze pagina een geven dat u akkoord bent met de voorwaarden en de kosten.
• De adviseur het aanvraagformulier vervolgens naar u mailen met het verzoek om de ontbrekende informatie toe te voegen;
• De adviseur u vragen om het volledig ingevulde aanvraagformulier te mailen naar adonderzoeken@inverzo.nl.

Er zal dan binnen 2 werkdagen contact met u worden opgenomen voor het plannen van een datum waarop het onderzoek kan gaan plaatsvinden.

Privacy
In verband met de privacywetgeving versturen wij de concept- en definitieve arbeidsdeskundige rapportage met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt zowel naar de werkgever als de werknemer ge-sms't. Met dit wachtwoord kan het document worden geopend. Het is dus van groot belang dat wij voorafgaand aan het onderzoek in het bezit zijn van de correcte 06-nummers van:

• Werknemer;
• Leidinggevende (optioneel);
• Werkgever (HR/Directeur/en/of andere functionaris).

De Privacyverklaring van Inverzo kunt u hier terugvinden

Tarief
De kosten voor een arbeidsdeskundig onderzoek voor 2021 bedragen  € 1.210,-- (excl. btw), inclusief reiskosten, reistijd en eventuele administratiekosten.

Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst
Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden  en verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze vindt u hier:
Algemene Voorwaarden

Gaat u akkoord met de voorwaarden het tarief?

Hartelijk dank voor uw interesse in de dienstverlening van Inverzo. Helaas voldoet het aanbod op dit moment niet aan uw verwachting.

Indien u wilt weten of wij u op een andere wijze kunnen ondersteunen kunt u contact opnemen met ons op het telefoonnummer 088-0322460 of via info@inverzo.nl
Wat is voor u de reden waarom u niet voor Inverzo heeft gekozen?
Toelichting

Overige bedrijfsinformatie

Let op: Alle velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA?*
Welke CAO is van toepassing?

Leidinggevende

Is de opdrachtgever dezelfde persoon als de leidinggevende?
Geslacht*
Roepnaam
Voorletter(s)*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Functie*
Telefoon*
Email*

Locatie voor de uitvoering van het arbeidsdeskundig onderzoek

Dit betreft de adresgegevens waar het arbeidsdeskundig onderzoek fysiek plaats kan vinden

Naam van de locatie
Straat + huisnummer*
Postcode*
Plaats*

Factuurgegevens

Wilt u specifieke gegevens op de factuur vermeld hebben?*
Kostenplaats
Kostensoort
Fiatteurscode
Grootboeknummer

Werknemer

Geslacht*
Roepnaam
Voorletter(s)*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Straat + huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Geboortedatum*
Telefoon*
Email*

Functie van de werknemer

Functie*
Functie omschrijving
Contracturen per week*
Uurloon
  Vul een waarde in tussen 0 en 250
Datum in dienst*

Verzuimgegevens

Eerste ziektedag*
Is er sprake van een vangnetsituatie?*
Is er een casemanager/verzuimadviseur bij betrokken?*

Casemanager / Verzuimadviseur

Geslacht*
Roepnaam
Voorletter(s)*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Functie*
Telefoon*
Email*

(Bedrijfs)arts

Geslacht*
Roepnaam
Voorletter(s)*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Telefoon
Email*

Documenten

Belastbaarheidsprofiel (FML/IZP)*
Laatste terugkoppeling (Bedrijfs)arts
Functieprofiel
Functiehuis (indien beschikbaar)

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie waar wij rekening mee moeten houden: